Logopedie

De logopedische therapie is steeds op afspraak. Men kan op eigen initiatief of op doorverwijzing van huisarts, specialist, school, CLB,… contact opnemen.


Eerst volgt een verkennend gesprek waarbij de problemen en voorgeschiedenis op een rij worden gezet. De werkwijze van de praktijk, honoraria en de eventuele terugbetalingsmogelijkheden worden toegelicht.


Vervolgens volgt een onderzoek en worden de resultaten besproken. Indien nodig wordt therapie opgestart. De frequentie en duur van de therapie is afhankelijk van de aard of ernst van de stoornis.


Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet me te contacteren.


Enkele nuttige links: Vlaamse vereniging voor logopedisten