Jolien De Smet - Logopediste

In juni 2008 studeerde ik af aan de Artevelde Hogeschool Gent. Ik stapte toen onmiddellijk het werkveld in als zelfstandige logopediste en ging aan de slag in een groepspraktijk te Massemen.

Na vijf jaar ervaring richtte ik in september 2013 een eigen logopediepraktijk op. De therapie kan doorgaan in de praktijk gelegen te Kalken, op school of aan huis bij personen met verplaatsingsmoeilijkheden.

Ik heb ervaring opgebouwd met zowel kinderen als volwassenen. Ik onderzoek en behandel:

  • articulatieproblemen en/of afwijkend mondgedrag;
  • taalproblemen;
  • leerproblemen en – stoornissen (lezen, schrijven, rekenen);
  • stemproblemen;
  • neurologische spraak- en taalproblemen (afasie, dysarthrie);
  • slikproblemen (dysfagie).